دانلود پوستر جشنواره

جشنواره داستان کتاب من 

جشنواره داستان کتاب من اولین پروژه اجرایی توسط باشگاه نویسندگان جزیره است.

متقاضیان شرکت در این جشنواره باید بین سه گروه سنی ذیل باشند :

  • کودک 
  • نوجوان 
  • جوان 

آثار ارسالی باید دارای شرایط ذیل باشد :

  • در قالب ورد و حد اکثر در پنج صفحه خلاصه شده باشد 
  • به صورت داستان کوتاه یا نثر آهنگین یا متن ادبی و یا سفرنامه باشد
  • آثار ارسالی باید تایپ شده باشند

حد اکثر زمان ارسال آثار پانزدهم فروردین ماه است.

ثبت نام و ارسال اثر

برنامه زمانبندی جشنواره